Overzicht

LEUK DAT U DE WEBSITE VAN DE  ‘SolidariteitsPartij’  BEZOEKT!

De SolidariteitsPartij is het lokale alternatief van de ‘Socialistische Partij’ in de gemeente Bergen op Zoom. Dit alternatief is ontstaan, omdat het SP- bestuur er uit partijpolitieke overwegingen voor heeft gekozen om in onze gemeente niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Als (voormalig) SP- bestuurders en raadsleden- een aantal is inmiddels geschorst- hadden wij geen vrede met dit besluit. Wij wilden onze trouwe kiezers niet in de kou laten staan en vonden dat we een sociaal alternatief moesten bieden. Uiteraard zonder concessies te doen aan onze idealen.

Zo blijven wij de vrijheid en gelijkwaardigheid, de materiële- en immateriële solidariteit tussen mensen bevorderen en versterken. Uiteraard maken wij geen onderscheid naar etnische afkomst of gezindte, seksuele voorkeur, leeftijd, arm- of rijk, opleidingsniveau, gezondheidssituatie of maatschappelijke status.

Om u een indruk te geven van de manier waarop wij de voorbije acht jaar onze idealen in de gemeenteraad inhoud hebben gegeven, hebben wij een groot aantal bijdragen uit ons persoonlijk archief openbaar gemaakt.

Als website in ontwikkeling zullen wij de komende tijd ook ons best doen om actuele zaken voor u in beeld te brengen.

Solidair? Laat het zien!! en klik hier

achtergrond